ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2016 เวลา 14:10 น.

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น.  นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ อเนกวิทย์ ในการประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม

(นม) โรงเรียนจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเลย