ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมกิจกรรม "ปั่น ไป ปลูก" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2016 เวลา 14:17 น.

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๗.๓๐ น.  นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดกิจกรรม "ปั่น ไป ปลูก" ณ หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย