ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมประชุมสัมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2016 เวลา 11:31 น.

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมสัมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น