ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2016 เวลา 15:54 น.

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๒.๓๐ น.  นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานพิธีปลูกต้นไม้ โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ณ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน

อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย