ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมกล่าวคำปฏิญาณ และมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2016 เวลา 15:41 น.

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานกล่าวคำปฏิญาณ และมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดเลย

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา