นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยตรวจติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2016 เวลา 09:55 น.

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย การตรวจติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนระดับตำบลในพื่นที่จังหวัดเลย กลุ่มที่ ๒ (ปากชม เชียงคาน ท่าลี่)

 

 

 

 

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย