ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมแถลงข่าวงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2016 เวลา 14:25 น.

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมแถลงข่าวงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน วัดโพนชัย อำเภอด่านซ้าย