ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย (กทจ.เลย) ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2016 เวลา 15:00 น.

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย (กทจ.เลย) ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมภูหลวง ศาลากลางจังหวัดเลย