ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับจังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2016 เวลา 16:02 น.

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น.นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย