ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมสัมมนากับคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2016 เวลา 11:33 น.

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น.นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมสัมมนากับคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี