ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2016 เวลา 13:27 น.

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย