ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2016 เวลา 13:27 น.

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย

 

 

 

 

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย