ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำคณะผีตาโขนจากโรงเรียนเลยพิทยาคม ต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่ท่าอากาศยานเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2016 เวลา 14:45 น.

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำคณะผีตาโขนจากโรงเรียนเลยพิทยาคม ต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่ท่าอากาศยานเลย

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ณ ท่าอากาศยานเลย