ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมกิจกรรม Nation Bike Thailand ๒๐๑๖ "ปั่นไปเลย" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 07 กรกฏาคม 2016 เวลา 13:33 น.

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จังหวัดเลยร่วมกิจกรรม Nation Bike Thailand ๒๐๑๖ "ปั่นไปเลย" เส้นทางเทศบาลเมืองเลยถึงลานวัฒนธรรมเทศบาลนาอ้อไปและกลับรวมระยะทาง ๒๗ กิโลเมตร