ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมประชุมกลุ่มย่อยการบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่พิเศษ และกลุ่มเป้าหมาย ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๑ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 07 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:04 น.

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานประชุมกลุ่มย่อยการบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่พิเศษ และกลุ่มเป้าหมายภาคี

การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๑ ณ โรงแรมเลยพาเลซ จัดโดย อพท.เลย