ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 07 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:22 น.

เมื่อวันที่ ๔  กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน ณ อาคารหอประชุม

โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย