ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการจัดงานส่งเสริมสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร (งานแก้วมังกร) ประจำปี ๒๕๕ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2016 เวลา 10:34 น.

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙  นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการจัดงานส่งเสริมสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร

(งานแก้วมังกร) ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย