ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2016 เวลา 10:46 น.

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราช

สักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเลย