ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไทเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:06 น.

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไทเลย ณ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

 

 

 

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย