ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาดินดำ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2016 เวลา 13:32 น.

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาดินดำ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาดินดำ

ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย