ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ศรีสมโพธิ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:51 น.

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมนางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาด และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เป็นประธานประกอบ

พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ศรีสมโพธิ์ บ้านขอนแดง อำเภอเมืองเลย

 

 

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย