ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไทยเลย รุ่นที่ ๑๕ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:57 น.

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไทยเลย รุ่นที่ ๑๕

ณ โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย