ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดหมู่บ้าน OTOPเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:15 น.

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานร่วมกับท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(ทวีป บุตรโพธิ์) พิธีเปิดหมู่บ้าน OTOP

เพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดเลย ซึ่งในพิธีฯ ได้รับความรับมือเป็นอย่างดีจากอำเภอเชียงคาน ผู้นำชุมชน และได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านมาเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP

ณ ลานแก่งคุดคู้ บ้านน้อย หมู่ที่ ๔ อำเภอเชียงคาน