ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:37 น.

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น.นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๙ ณ โรงแรมใบบุญเพลส

ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ