ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีมอบบ้านโครงการกาชาดเลยร่วมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2016 เวลา 16:14 น.

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีมอบบ้านโครงการกาชาดเลยร่วมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย ให้กับครอบครัว ด.ญ.พิทยาภรณ์ วันชัย บ้านศรีเจริญ หมู่ ๘ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง ซึ่งเป็นเด็กที่มีความกตัญญู เรียนดี และขยัน