ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมเปิดโครงการ "ต้นกล้ารุ่นใหม่ รวมใจเป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:25 น.

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น.นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการ "ต้นกล้ารุ่นใหม่ รวมใจเป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด" พร้อมบรรยายพิเศษ

หัวข้อเรื่อง“นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษจังหวัดเลย ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง-ผาเกิ้ง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย