ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พิธีเปิดงานเชิดชูเกียรติมอบใบประกาศอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2016 เวลา 16:18 น.

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๓๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พิธีเปิดงานเชิดชูเกียรติมอบใบประกาศอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย และบรรยายพิเศษ

“จิตอาสามุ่งพัฒนาสังคม” ณ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย