ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยให้สัมภาษณ์นักข่าวจากประเทศกัมพูชา และเวียดนาม เกี่ยวกับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:18 น.

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น.นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้สัมภาษณ์นักข่าวจากประเทศกัมพูชา และเวียดนาม ในประเด็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดเลย

ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานในประเทศไทย ตามโครงการพัฒนาแม่โขง จัดโดยสำนักข่าวอินเตอร์นิวส์ ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย