ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2016 เวลา 16:13 น.

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ( ครั้งที่๕ ) ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมืองเลย