ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีทางศาสนามหามงคลพระราชกุศลพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 02 สิงหาคม 2016 เวลา 13:35 น.

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น.นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีทางศาสนามหามงคลพระราชกุศลพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย