ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมเดินรณรงค์เพื่อให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2016 เวลา 13:24 น.

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมกับ สนง.กกต.เลย นำส่วนราชการ ชาวบ้าน ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ

เดินรณรงค์เพื่อให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ ในวันที่ ๗ สิงหาคม๒๕๕๙