ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ และการออกหน่วย บริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2016 เวลา 13:58 น.

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ และการออกหน่วย

บริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณโรงเรียนบ้านผาสามยอด ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย