การเวทีเพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ และประเด็นคำถามเพิ่มเติม ประจำจังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 08 สิงหาคม 2016 เวลา 14:11 น.

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดเวทีเพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ

และประเด็นคำถามเพิ่มเติม ประจำจังหวัดเลย ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย

 

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย