ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการสร้างคนดีสู่สังคม: ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชนจังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 08 สิงหาคม 2016 เวลา 14:39 น.

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๑๕ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเป็นประธานเปิดค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชนตามโครงการสร้างคนดีสู่สังคม:

ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชนจังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดทับมิ่งขวัญ อำเภอเมืองเลย