ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2016 เวลา 13:55 น.

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๔๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานกิจกรรมเดินรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติพร้อมกันทั่วประเทศ

(Big Day) ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2016 เวลา 14:27 น.