ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และ ลงนามถวายพรชัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2016 เวลา 10:43 น.

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล และ ลงนามถวายพรชัย และเป็นประธานพิธีมอบเงิน

พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย