ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมมอบสิ่งของเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2016 เวลา 09:46 น.

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธาน มอบสิ่งของเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ โรงพยาบาลเลย