ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2016 เวลา 13:59 น.

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมพรมเลิศ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย