ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมเปิดงานกินลำไย ไปน้ำสวย และเปิดตลาดสดเทศบาลน้ำสวย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2016 เวลา 14:39 น.

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานกินลำไย ไปน้ำสวย และเปิดตลาดสดเทศบาลน้ำสวย

ณ ตลาดสด(หลังใหม่) เทศบาลตำบลน้ำสวย

 

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย