ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมพิจารณาทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย พ.ศ.๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2016 เวลา 15:02 น.

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมพิจารณาทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย พ.ศ.๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย