ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2016 เวลา 09:03 น.

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อ.เมือง จ.เลย