ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำโขง จังหวัดเลย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2016 เวลา 14:17 น.

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำโขง จังหวัดเลย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย