โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2016 เวลา 14:30 น.

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานสัมมนาโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone)

ณ ห้อง โอ เอ็น เค ชั้น ๒ ตำรวจภูธรจังหวัดเลย

 

 

 

 

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย