ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีถวายทุนการศึกษาตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ และสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2016 เวลา 14:04 น.

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีถวายทุนการศึกษาตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ

และสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย ณ ศาลาประชาคม  จังหวัดเลย