ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณและรับมอบโล่ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2016 เวลา 14:12 น.

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณและรับมอบโล่ตามโครงการประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ณ ห้องแซฟไฟร์ ห้อง ๒๐๔ และ ๒๐๕ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี