ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช ดำเนินไปทรงเปิด ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2016 เวลา 10:39 น.

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช

ดำเนินไปทรงเปิด ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย