ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมงานสดุดีวีรชนผู้เสียสละหน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร ๑๗๑๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2016 เวลา 11:48 น.

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานงานสดุดีวีรชนผู้เสียสละหน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร ๑๗๑๘ ณ อนุสรณ์สถาน

ผู้เสียสละหน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร ๑๗๑๘ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย