การประชุมคณะทำงานบูรณาการระดับจังหวัด โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2016 เวลา 13:17 น.

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะทำงานบูรณาการระดับจังหวัด โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ

อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย