ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (กจจ.เลย) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2016 เวลา 13:39 น.

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (กจจ.เลย)

ณ ห้องประชุมสภา อบจ.เลย ชั้น ๓