ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครง การสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2016 เวลา 13:58 น.

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครง

การสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางชั้น ๔