ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ไทยดำ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 06 กันยายน 2016 เวลา 15:05 น.

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ไทยดำ บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย